Regulamin promocji "NEWSLETTER"

 1. Organizatorem Promocji jest Lira Teatroterapia Marta Kadłub, z siedzibą w Gdyni (81-361), przy ul. Władysława IV 28, REGON 384169490, NIP 6312398990. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.lira.edu.pl (dalej również "Strona").

 2. Promocja rozpoczyna się 21.01.2019r. i trwa aż do odwołania.

 3. Skorzystanie z Promocji polega na zapisaniu się przez Klienta na listę subskrybentów newslettera poprzez formularz na Stronie. W wiadomości powitalnej Klient otrzyma hasło/kod promocyjny, który należy wprowadzić w formularzu zakupowym na Stronie (ramka po prawej stronie, pole z napisem "Wprowadź kod promocyjny") lub podać przy płatności gotówką organizatorom wydarzenia.

 4. Zniżka wynosi 10% oryginalnej ceny biletu wstępu na wydarzenie.

 5. Zniżka dotyczy tylko jednego wydarzenia.

 6. Jeden klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

 7. W przypadku wydarzeń cyklicznych ("Zajęcia Teatralne dla Dorosłych", "Zimowa Szkoła Kreacji") zniżką objęta będzie opłata tylko za jeden okres rozliczeniowy (miesięczny). Po wykorzystaniu zniżki Klient zobowiązany jest uiścić pełną należność za pozostałe miesiące.

 8. Promocja dotyczy wyłącznie wydarzeń, których jedynym i wyłącznym organizatorem jest Lira Teatroterapia.

 9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator realizuje zamówienie zawierające bilet na wydarzenie w promocyjnej, obniżonej cenie (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do ponownego skorzystania z Promocji.

 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.

 13. Dane osobowe Klientów biorących udział w Promocji będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

 14. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w tym regulaminie oraz akceptację zasad sprzedaży.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail maciej.wizner@lira.edu.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeśli pojawi się ku temu ważna przyczyna, jak np. zmiany przepisów prawa, względy techniczne itp.

 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kontakt

​​

Marta Kadłub

+48 511 227 445   

marta.kadlub@lira.edu.pl   

​​

Maciej Wizner      

+48 501 255 310 

maciej.wizner@lira.edu.pl

Lira Teatroterapia Marta Kadłub

ul. Władysława IV 28, 81-361 Gdynia

NIP: 631 239 89 90

REGON: 384 169 490

nr konta:

ING Bank Śląski

12 1050 1214 1000 0097 1820 9993

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
PAYU LOGO_GRADIENT_CMYK.jpg

© 2019 - 2020 by Lira Teatroterapia. Co-created by Digital Nina.